Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

วิเคราะห์ผิวและสิวด้วยตัวเอง (สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามละเมิด ห้ามเอาไปใช้เชิงการค้า)

เนื่องจากเป็นงานที่บีมสร้างสรรค์เขียนเอง ขอความกรุณาอย่านำไปใช้และอ้างอิงเป็นของตัวเองนะคะ อย่าลอกเลียน ตัดบางส่วนหรือบิดเบือนไปเป็นงานของตัวเอง ขอความเห็นใจในฐานะคนสร้างสรรค์ผลงาน เคารพในความสามารถกันและกัน และคุณต้องเคารพความสามารถของตัวเองที่จะสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่เป็นของตัวเองให้ได้ค่ะ อย่าดูถูกความสามารถของตัวเองโดยการลอกเลียนของคนอื่นไปใช้ค่ะ
ท่านใดเห็นว่าเป็นประโยชน์และต้องการนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อเชิงให้ความรู้และวิชาการ ขอให้เขียนขออนุญาตใช้งานไปที่ beam.siwsecret@gmail.com และรอบีมตอบกลับก่อนนะคะ จึงจะนำไปใช้ได้

ขอบคุณค่ะ


การปรับพื้นฐานสุขภาพ 11 ข้อเพื่อรักษาสิวและฟื้นฟูสุขภาพ

บีมจะพามารู้จักกับหลักการปรับสุขภาพอย่างง่ายด้วยตัวเอง ที่หลายคนอ่านแล้วก็จะบอกว่า เคยรู้มาหมดแล้วว่าดีต่อร่างกาย แต่ปัญหาคือ ไม่ลงมือทำเพราะ “ไม่เชื่อ” ว่ามันจะช่วยรักษาสิวและทำให้เราดูดีขึ้นได้จริง ๆ นั่นเอง เหตุเพราะคุณยังไม่เคยมี “คน” ที่ทำให้เห็น ทำให้ดู ให้รู้ผลลัพธ์ชัดเจนมาก่อน แต่วันนี้คุณมีโอกาสโคจรมาเจอกับบีมและแนวทางที่บีมใช้ดูแลตัวเองและลูกค้าเสมอมาและมันก็ได้ผลจริง ๆ ไม่มีการกล่าวเกินจริงในทุก ๆ เคส จึงขอให้คุณมั่นใจว่า ข้อปฏิบัติเพียงง่าย ๆ ไม่กี่ข้อนี้แหละที่เมื่อทำเป็นประจำทุกวันจะเป็นพลังให้ร่างกายของคุณปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันโดยที่คุณเองก็อาจไม่ทันได้สังเกตการเปลี่ยนแปลง การปรับพื้นฐานสุขภาพ มีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะในทางธรรมชาติบำบัด ถือว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การบำบัดจึงต้องครบทุกข้อ
ด้านร่างกาย หมายถึง สังขารอันประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งจะมีธาตุเจ้าเรือนที่จะอยู่เป็นธาตุพื้นฐานของเราไปตลอดชีวิตประมาณหนึ่ง ส่วนอีก 80% จะเกี่ยวกับเรื่องการกระทบจากธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ จากสภาพแวดล้อม ซึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องการปรับธาต…