Skip to main content

อาหารที่คนเป็นสิวกินไม่ได้...ไม่ควรถวายพระสงฆ์

วันอาทิตย์ขอลั้นลาเขียนบทความเสียหน่อยค่ะ ปกติแล้วจะต้องตอบอีเมลกับตอบ Facebook อยู่ค่ะ แต่ว่าจัดเอาไว้วันหนึ่งที่ไม่ต้องทำธุรกิจดูและทำอะไรเพื่อส่วนรวมกันไปค่ะ ชีวิตจะได้ Balance ลั้นลาบ้าง :)

วันนี้อยากเขียนเรื่องนี้เลยค่ะ อาหารถวายพระสงฆ์

ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องสิว ๆ ก็เพราะว่า ตั้งแต่ที่บีมได้รักษาตัวเอง ดูแลตัวเองแนวนี้มาเรื่อย ๆ แล้ว ก็เกิดความแจ่มชัดในจิตว่า อาหารที่คนเป็นสิวต้องงด ต้องเลี่ยง และทานไม่ได้ มันก็อาหารที่เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังทั้งหมดในสากลโลกนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

ดังนั้น ถ้าคุณทำให้สิวตัวเองหายได้ตามแนวธรรมชาติบำบัด โอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ก็น้อยลงมาก ๆ

และเมื่อบีมได้สังเกตตลอดมาว่า เวลาเห็นศาสนิกชนนำอาหารไปถวายพระ หลายครั้งก็ถวายเนื้อสัตว์ใหญ่ อาหารทอด อาหารมัน ของหวานน้ำตาลสูงปรี๊ด...คือ อีกหลายอย่างที่บีมไม่ค่อยกินเลยตั้งแต่เป็นสิวมา

ก็เกิดคำถามว่า...เอ ถวายแบบนั้นมันจะดีหรือเปล่านะ?

เพราะขนาดเรากินเอง มันยังไม่ดีเลย

ประจวบเหมาะว่า บีมเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เก๊าท์ ฯลฯ ก็จำนวนหนึ่ง

และยิ่งได้เห็นข่าวที่ออกมาจากหน่วยราชการคือ กรมอนามัย ลองดูที่ข่าวนี้นะคะ http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000064814

วันนี้ (27 พ.ค.54) นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพระสังฆาธิการเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ 1 ใน 3 รูปอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง จากผลการสำรวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศประมาณ 350,000 รูป ในปี 2550 พบว่า พระสงฆ์ร้อยละ 55 เป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเป็นผู้ป่วยประมาณร้อยละ 30 และเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 25 สอดคล้องกับข้อมูลสถิติด้านการเจ็บป่วยของพระสงฆ์จากโรงพยาบาลสงฆ์ในปี 2550 พบว่า พระสงฆ์ที่มารับการตรวจรักษา 17,381 รูป ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 17.8 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17.1 ภาวะไขมัน ในเลือดสูง ร้อยละ 13.5 โรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 6.7 และโรคช่องปากและฟัน ร้อยละ 6.3

นพ.สมยศ กล่าว ต่อไปว่า ความเสี่ยงของการเกิดโรคส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุสงฆ์ ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการส่งสริมสุขภาพ เป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
จริง ๆ ข่าวลักษณะนี้บีมเคยเห็นแว่บ ๆ อยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักระยะมาแล้วค่ะ จึงค่อนข้างมั่นใจว่าเราชาวพุทธต้องหันมาพิจารณาอาหารที่จะถวายกันใหม่แล้วค่ะ ไม่ใช่สักแต่ว่าตัวเองต้องการบุญ แต่ถวายอะไรก็ได้ให้พระท่านฉัน บีมว่ามันเป็นการทำบุญที่ตั้งบนพื้นฐานความเห็นแก่ตัวมากกว่า เพราะเราจะเอาแต่บุญ...ต้องการบุญ...แต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงแห่งการทำความดีในครั้งนั้นว่า...

แท้จริงแล้ว การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ คือ การบำรุงเลี้ยงกายขันธ์ของท่านให้คงอยู่อย่างเป็นปกติสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปได้....

เมื่อนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนัก...ไม่ใช่สักว่า "ทำบุญ" ครั้งต่อไป ขอให้พวกเราได้พิจารณาสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทุกครั้งว่า...ท่านจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นกี่มากน้อย

บางคนซื้อสังฆทานเป็นชุด เอาว่าสะดวกดี .... แต่ในนั้นบีมเห็นว่า มีแต่ของที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายท่านเลยแม้แต่น้อย และบีมเองก็ไม่กินของในนั้นเด็ดขาด

ของที่จัดใส่ถังสังฆทานนั้น ส่วนใหญ่ก็จะจัดให้ต้นทุนถูก จะได้ขายถูก

แต่ถ้าเราในฐานะผู้บริโภคยกระดับปัญญาของตัวเองขึ้นมาพิจารณาประโยชน์ของการถวายอาหารหรือสังฆทานได้ดังนี้แล้ว เดี๋ยวผู้จัดจำหน่ายเขาก็ต้องปรับตัวตามเราล่ะค่ะ บีมไม่ว่าผู้จำหน่ายหรอกน้า...เพราะเขาทำตามกลไกตลาด ถ้ามี "ความต้องการแบบไหน" ก็จะ "ตอบสนอง" แบบนั้น

ดังนั้น เราจึงต้องทำตัวเป็น "เหตุ" ที่ดี เราต้องสร้าง "ความต้องการ" ที่ดีให้เกิดขึ้น

หรือถ้าใครมีเวลา ก็ทำอาหารถวายเองเลยค่ะ ปลอดภัยกว่า มั่นใจกว่าว่าท่านได้รับโภชนาการที่ดีแน่นอน...

และคนที่เป็นสิว กำลังรักษาสิวแนวธรรมชาติ หรืออดีตเคยเป็นสิวและรักษาหายไปแล้ว ... บีมขอให้ท่องให้ขึ้นใจว่าอะไรที่กินได้และไม่ได้...และสิ่งที่เรากินไม่ได้ คือ สิ่งที่ไม่ควรถวายท่านเช่นกันค่ะ...

อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ ฝากแนวคิดปฏิวัติวงการถวายอาหารและสังฆทานแด่พระไปยังทุกคนด้วยนะคะ...

ขอให้ตลาดเมืองไทย...เป็นตลาดสำหรับอริยชนค่ะ...ที่มีแต่ความต้องการที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณ...

คุณเปลี่ยน ... โลกเปลี่ยนค่ะ... เริ่มทำที่เราก่อนเลย :)

Comments

Popular posts from this blog

บทสวดก่อนกินข้าว (ละอัตตาของการบริโภคนิยม)

บีมกลัวลืมค่ะ เลยรีบมาอัพแต่เช้า เอาไว้ให้ตัวเองอ่านด้วย และคงจะเป็นประโยชน์หากเพื่อน ๆ จะนำไปใช้ด้วย เพื่อละกิเลส ณ เวลาที่กินอะไร...
ไปเจอ 2 บทพิจารณาที่บอร์ดพลังจิต...มีดังนี้
บทที่ 1
ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า หลายคนเหนื่อยยาก ลำบากหนักหนา สงสารบรรดา คนยากคนจน ในโลกนี้ ยังมีคนที่จนยาก แสนลำบาก อัตคัตและขัดสน อย่ากินทิ้งขว้างตามใจตน สงสารคนอื่นที่ไม่มีกิน ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณแม่ครัว ที่ท่านกรุณา เมตตาทำอาหารมาให้ เราชาว...(ระบุ)...ซาบซึ้งน้ำใจ ตั้งแต่นี้ต่อไป จะทำความดีตอบแทน...
ตรง เราชาว...บีมก็ไม่มีไอเดียว่าให้ใส่อะไร หรือต้องใส่ "ชาวโลก"? ไม่รู้นะคะ อาจจะใส่ชื่อเราก็ได้


บทที่ 2 ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เนวะทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ ยะวะเทวะ อิมัสสะกายัสสะ ฐิติยายาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจริยานุคคะหายะ ดิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามินะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะผาสุวิหาโรจาติ
คำแปล
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต เนวะ ทวายะ ไม่ให้เ…

วิธีล้างลำไส้แบบธรรมชาติ

เราควรมารู้จักก่อนว่า ของเสียและพิษที่สะสมในลำไส้นั้นมีอะไรบ้าง จะได้เข้าใจถึงกระบวนการล้างได้ถูกวิธี
พิษสะสมในลำไส้หลัก ๆ มาจากสิ่งต่อไปนี ลิ่มของนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่เป็นเมือกเหนียวอันเกิดจากการรวมตัวระหว่างนมกับน้ำย่อย ส่วนนี้จะไปเป็นเมือกเกาะติดตามผนังลำไส้น้ำมันพืชชนิดไม่อิ่มตัวสายยาวและไขมันทรานส์ที่จะเกาะอยู่ตามผนังลำไส้หากลำไส้เล็กย่อยไม่ได้หมดหรือย่อยไม่ได้เลยอาหารที่ย่อยไม่หมดจากระบบย่อยไม่สมบูรณ์ (เพราะตับ ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์ย่อยไม่ได้มากนัก หรือการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด)อาหารที่น้ำย่อยย่อยไม่ได้ หลัก ๆ คือ อาหารแปรรูปและอาหารผ่านไมโครเวฟพยาธิและจุลชีพที่เป็นโทษที่ติดมากับอาหาร ผักสด เนื้อสด เป็นต้น กลุ่มนี้จะมาโตในลำไส้ของเราได้ด้วยและแพร่กระจายไปจุดอื่น ๆ ได้ด้วยสารสังเคราะห์ที่ผสมในอาหาร เช่น สารกันเสีย สีผสมอาหาร สารแต่งกลิ่น ผงชูรส ฟอร์มาลีน เป็นต้นยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายทั้งตัวที่ดีและไม่ดี และยาบางชนิดก็ไประคายเคืองผนังกระเพาะและลำไส้อีกด้วย ทำให้ผนังลำไส้เสียหาย ดูดซึมสารอาหารและน้ำได้ไม่ดี
พิษเหล่านี้จะสร้างภาวะที่เป็นกรดและความร้…

ปิดฉาก "สิวเรื้อรัง" ด้วยการล้างพิษท่อน้ำดีและตับ

หนังสือเล่มนี้...บังเอิญครูโชคดี เห็นที่บ้านคุณแม่มานานพอสมควรแล้ว
คุณแม่บอกว่า หนังสือดีมาก แต่ไม่รู้เป็นอะไร ครูก็ยังไม่ยอมหยิบติดมือกลับมาอ่านเสียที
ทั้งที่หนังสือนี้เขียนโดยนายแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัดที่มีชื่อเสียงมาก
นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล...

จนเมื่อไม่นานมานี้ ไปเยี่ยมคุณแม่ และรู้สึกว่า เล่มนี้ดึงดูดผิดปกติ
จนต้องหยิบมาอ่าน...อ่านแล้ว..."ต้องขอยืมคุณแม่กลับ"

รู้สึกได้ทันทีว่าจะมีประโยชน์มาก ๆ ต่อตัวเองและแฟนเพจ ลูกศิษย์ ลูกค้า
ที่มีปัญหา "สิว" อย่างแน่นอน ทั้งที่ยังไปได้เพียง 1/4 ของเล่ม
แต่จากประสบการณ์เรื่องการบำบัดสิวแนวธรรมชาติกว่า 8 ปี

อ่านแว่บเดียวก็รู้สึกเลยว่า...

คุณหมอให้ข้อมูลที่แน่นมาก (แม้จะดูเล่มเล็กก็เถอะ แต่แน่นจริงๆ)ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันดีมาก เข้าใจได้ทะลุปรุโปร่งสำหรับครู (เพราะตัวครูเองก็ลงมือปฏิบัติเลยรู้ว่าที่คุณหมอให้ข้อมูลในหนังสือ เป็นความจริงทั้งหมด) แต่...คุณหมอไม่ได้เขียนถึงเรื่อง "สิว" เลยแม้แต่น้อยนะคะ คุณหมออธิบายเรื่อง "นิ่ว" ในท่อน้ำดีตับ ท่อน้ำดี และถุงน้ำดี ว่ามันทำให้มีปัญหาอะไร มันก่อตัวมาอย่างไร?