ข้อตกลงการใช้บล็อก (อ่านตรงนี้ก่อนนะคะ)


  • บล็อกนี้เป็นบล็อกส่วนตัวที่บีมใช้ในการบันทึกกระบวนการทดลองและผลของการรักษาสิวแนวธรรมชาติบำบัดองค์รวมที่บีมทำด้วยตัวเองตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2552
  • ผลการทดลองและความรู้ที่เผยแพร่ เป็นความรู้ส่วนบุคคลที่บีมได้ผลกับตัวเองจริง และผู้ที่บีมได้แนะนำแนวทาง หรือ ผู้อ่านบล็อกหรือหนังสือนำไปปฏิบัติก็ได้รับผลแบบเดียวกัน คือ สิวหายและสุขภาพที่ดีขึ้น
  • ข้อมูลของบีมเกิดจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ไม่ได้สังกัดสถาบันใด และรอการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตเมื่อเวลาจัดสรรได้ลงตัว
  • ผู้ปฏิบัติตามสิ่งที่บีมได้เผยแพร่ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางด้วยสติและความสมัครใจ และจะต้องรับผิดชอบผลการทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยที่บีมไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ
  • บทความช่วงปี 2552 - 2558 เป็นบทความที่บีมแนะนำไว้เป็นบทความสำหรับการศึกษาเส้นทางการปฏิบัติและองค์ความรู้ที่บีมได้เคยมี แต่ในการปฏิบัติจริง ขอให้ยึดตามหนังสือ RESET เล่มล่าสุดที่ตีพิมพ์ออกมา และข้อมูลอัพเดทผ่านทาง Siwsecret Academy และหน้า FB Fanpage "เปลี่ยนสิว เป็นสุข ได้ใน 365 วัน by บีมสิวซีเคร็ต" ค่ะ
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บีมใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ สามารถดูข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ร้าน Organic Secret นะคะ โดยจะมีช่องทางบริการหลักดังนี้

Comments