นำเสนอวิธีคิด + วิธีการใหม่ ในการ "ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู" ภาวะ "สิวในวัยผู้ใหญ่" (Adult Acne) แนวธรรมชาติบำบัดองค์รวมจากประสบการณ์ตรงเรื่องสิวกว่า 23 ปี นักเขียนเจ้าของผลงาน "สิวซีเคร็ต" และหนังสือสิวอีกหลายเล่ม วรดาภา สุขพิมลกุล (บีม)

โพสต์สำคัญที่ต้องอ่านก่อน!

สาเหตุของสิววัยผู้ใหญ่ (Adult Acne) ที่ขึ้นหลังวัย 20 ปี

สิววัยผู้ใหญ่ คือ อะไร? สิวในวัยผู้ใหญ่  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า  Adult Acne  แต่ละสำนักอาจจะให้นิยามสิว ชนิดนี้แตกต่างกัน  แต่จากประสบก...

ขอรับคำปรึกษา


รูปแบบของการให้คำปรึกษา

ครูบีมให้คำปรึกษาใน 2 รูปแบบ คือ
 1. Acne Root Causes Analysis - วิเคราะห์รากปัญหาสิวเฉพาะของคุณ (สามารถทำทางออนไลน์ได้)
 2. Private Coaching - โค้ชชิ่งส่วนตัว (สามารถทำทางออนไลน์ได้)

Acne Root Cause Analysis
วิเคราะห์รากปัญหาสิวที่เฉพาะเจาะจงของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ "แก่น" ของปัญหาสิวที่แท้จริง
 2. แผนการบำบัดที่ "ตรงจุด" เฉพาะตัวคุณ
 3. การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ (ผลิตภัณฑ์จากร้าน BS Shop : www.beamsecret.com)
 4. ผลสรุปการวิเคราะห์และแผนการบำบัดส่งทางอีเมลเพื่อดูย้อนหลัง

ใครที่เหมาะจะใช้บริการนี้บ้าง?

 1. ผู้ที่ได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติตามแนวทางด้วยตัวเองมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตามที่คาดหวังได้
 2. ผู้ที่ต้องการทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสิวและผิวของตัวเอง โดยเข้าใจที่มาที่ไปอย่างชัดเจน สามารถนำไปวางแผนในการบำบัดตัวเองต่อได้อย่างตรงจุดกว่าเดิม ซึ่งการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ปัญหาที่มีอยู่ดีขึ้นได้มากกว่า 70% และทำให้ย่นระยะเวลาในการบำบัดให้สั้นลงได้ 
 3. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างถูกวิธี ด้วยแนวทางและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาของตัวเองในขณะนั้น ๆ โดยได้รับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณ

กระบวนการและขั้นตอน

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลตามที่ที่ทีมงานแนะนำ
 2. นัดวันและเวลาที่สะดวกตรงกัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รับนัดเสาร์และอาทิตย์)
 3. ใช้ VDO Call ทาง Zoom ในการให้คำปรึกษา (กรุณาใช้สถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง)
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ การจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งแรก แผนการบำบัดรักษาใน 1 เดือน (ร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอด และแผนการบำบัดรักษาที่วางให้ จะใช้ได้ประมาณ 1 เดือน) และส่งให้อีกครั้งทางอีเมล

ค่าบริการเป็นอย่างไร?

 • ค่าบริการ 3,000 บาท /ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • นัดวันและเวลาล่วงหน้า (ไม่รับนัดวันเสาร์และอาทิตย์)
  -------------------------------------------

  Private Coaching

  สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Private Coaching

  • ผลการวิเคราะห์ "แก่น" ของปัญหาสิวที่แท้จริง
  • แผนการบำบัดที่ "ตรงจุด" เฉพาะตัวคุณ
  • การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ (ผลิตภัณฑ์จากร้าน BS Shop : www.beamsecret.com)
  • ผลสรุปการวิเคราะห์และแผนการบำบัดส่งทางอีเมลเพื่อดูย้อนหลัง
  • เพิ่มเติมพิเศษจากการวิเคราะห์รายครั้ง คือ การวิเคราะห์และปรับแผนรายสัปดาห์ เพื่อ "เจาะ" ปัญหาให้ตรงปัญหา และ แก้ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์จะแม่นยำขึ้น เพราะได้ดูแลไปถึงช่วง healing crisis ที่จะสะท้อน "แก่น"​ ของปัญหาได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง (healing crisis มักจะเกิดในสัปดาห์ที่ 2-3 กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งถ้าอ่านร่างกายช่วงนี้ได้ จะทำให้มองทะลุถึงสาเหตุของปัญหาได้ตรงมากขึ้น ความรู้เรื่อง healing crisis สิ่งที่ทุกคนที่รักษาสิวแนวทางนี้ต้องเจอ คลิก https://youtu.be/6c5MaKlIso8 (คลิปที่ครูบีมทำไว้)

  ฉันจะหายจากสิวแน่นอนหรือไม่จาก Private Coaching?

  คุณจะต้องเข้าใจหลักความจริงที่ว่า การ Coaching เป็นเหมือนแผนที่และเข็มทิศนำทางให้กับคุณ แต่ผลลัพธ์ที่จะได้นั้น อยู่ที่การลงมือทำของคุณ บนเส้นทางที่คัดกรองมาแล้วว่าเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในการรักษาสิวของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง และผลลัพธ์ที่สำเร็จ จะเหมือนการโค้ชนักกีฬา ซึ่งจะมีเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
  1. ความเชื่อถือและไว้วางใจในตัวโค้ชอย่างเต็มร้อย 
  2. มีความต้ังใจที่ชัดเจนและใหญ่พอที่จะผลักดันตัวเองให้ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
  3. การปล่อยวางตัวตนและความเชื่อ ความเห็นเดิม ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของตัวเอง
  4. การมีวินัยในการลงมือทำในสิ่งที่โค้ชได้วาง Action Plan ให้อย่างสม่ำเสมอ
  5. การสะท้อนผลลัพธ์และการประเมินผลร่วมกันกับโค้ช เพื่อปรับแผนการปฏิบัติให้นำไปสู่ผลลัพธ์ได้เร็วยิ่งขึ้น
  ดังนั้น ถ้าทำครบเหตุปัจจัย ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน ซึ่งต้องคุยกันอีกทีว่า จะตั้งเป้าหมายได้ประมาณไหน ซึ่งระดับความก้าวหน้าของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน อยู่ที่สภาพปัญหาและวิถีชีวิตว่าจะอำนวยให้เกิดเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์ได้มากน้อยเพียงใด

  กระบวนการและขั้นตอน

  การทำ Private Coaching จะมีทั้งหมด 4 sessions session ละไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยครบกระบวนการของการให้คำปรึกษาและวางแผน คือ เก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อหา "ราก" ปัญหา ติดตามผลและปรับแผนให้แก้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น และสรุปผล โดยแต่ละ session แนะนำให้ห่างกันครั้งละ 7 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการโค้ช สามารถสอบถามและปรึกษาทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

  Pre-consultation : 
  1. ผู้รับการโค้ช จะต้องกรอกแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เพื่อเก็บรายละเอียดเรื่องผิวและสุขภาพเบื้องต้น สำหรับไว้ใช้ใน session แรก
  2. ผู้รับการโค้ช จะต้องเตรียมสถานที่ที่จะสามารถคุยผ่าน VDO Call ได้สะดวก ราบรื่น ภาพชัดเจน โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  3. ผู้รับการโค้ช จะต้องมีอีเมล ไว้สำหรับการส่งข้อมูลสรุปผลให้เมื่อจบแต่ละ session
  4. ผู้รับการโค้ช จะได้รับแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกพัฒนาการสุขภาพของตัวเองทางอีเมล (และจะต้องบันทึกและส่งผลทุกสัปดาห์ จนครบ 4 สัปดาห์)
  Session #1 ทำความรู้จักผู้รับการโค้ชทุกแง่มุม และ สอบถามข้อมูลเพื่อเก็บรายละเอียด เพื่อค้นหา "ราก" ของปัญหาให้เจอให้ได้มากที่สุด และวาง Master Plan สำหรับ 3 เดือนให้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการบำบัดและพัฒนาการของร่างกายทั้งระบบในช่วงแรก
  Session #2 ติดตามผล ครั้งที่ 1 และปรับแผนเพื่อให้ตรงจุดมากขึ้น
  Session #3 ติดตามผล ครั้งที่ 2 และปรับแผนเพื่อให้ตรงจุดมากขึ้น
  Session #4 ประเมินผล สรุปผล และวางทิศทางการดูแลต่อด้วยตัวเองให้
  • ค่าบริการ 15,000 / 4 sessions 
  • สามารถให้บริการผ่านทางออนไลน์ได้ทั่วโลก 
  • ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


  หมายเหตุ
  *** ค่าบริการนี้รวมการจัดผลิตภัณฑ์ของร้าน BS Shop ให้แล้ว
  *** ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อในแผนการบำบัด

  เกี่ยวกับครูบีมและผลงานด้านสิว 
  คลิก https://acnefree101.blog/about

  -------------------------------------------

  สนใจขอรับบริการ ติดต่อทาง Line: @holistic.academy หรือ คลิก http://line.me/ti/p/@holistic.academy ช่องทางเดียวนะคะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นในการขอรับบริการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดูรีวิวจากแฟนเพจ + ลูกศิษย์มากมายคลิกลิงค์นี้นะคะ

  https://acnefree101.blog/testimonials
  0 ความคิดเห็น: