เกี่ยวกับบีม"ภารกิจของบีมที่ตั้งใจ 
คือ ช่วยแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้คนเป็นสิวเรื้อรังกลับมามีชีวิตชีวา 
งดงามจากภายในสู่ภายนอก มีความงามที่ยั่งยืน 
และนำเวลาที่เหลือไปสร้างคุณค่าแก่สังคม
เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดและสร้างโลกให้สวยงามที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน"
- พีรญา สุขพิมลกุล (บีม) -

รูป Before ของบีม ดูที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.495761917129413.102666.493453894026882&type=3

การศึกษา
  • ประถมศึกษา : อนุบาลพะเยา (รุ่น 9)
  • มัธยมศึกษา : สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 29) จบสายวิทย์คณิต G.P.A 3.63
  • อุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาการระหว่างประเทศ) เกียรตินิยม อันดับ 1

เรื่องราวชีวิตของบีม
บีมเคยเป็นพนักงานประจำมาก่อน
ตอนหลังรู้ตัวว่าชอบอิสระและมีเหตุผลหลายอย่าง
ทำให้ออกมาทำงานอิสระ งานเขียน และธุรกิจของตัวเอง
เคยทำแบรนด์สำหรับคนเป็นสิวชื่อ MarryBeam และ Maclear
แต่ด้วยความไม่ถนัดและไม่ชอบด้านการทำธุรกิจสเกลใหญ่
จึงกลับมาทบทวนว่าตัวเองถนัดและมีความสุขกับอะไร
ตอนนี้มีความสุขกับการเขียน การถ่ายทอดวิชา การทำกราฟฟิก
ความเชี่ยวชาญที่สุด ก็คงจะเป็น เรื่องสิวเรื้อรังแบบ 360 องศา
เพราะล้มลุกคลุกคลาน ทดลอง และมีประสบการณ์กับตัวเอง 100%
และจากที่ได้เผยแพร่แนวทางมา 6 ปี
ก็พบว่ามีอีกหลายคนที่สำเร็จกับแนวทางนี้
และหลายคนไปต่อยอดเองได้
หลายคนมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขกว่าเดิมมาก

อนาคตต้องการทำห้องสมุดออนไลน์และชุมชนออนไลน์ 100%
สำหรับคนเป็นสิวเรื้อรัง เพื่อให้ความเข้าใจ ฟื้นฟู ป้องกันปัญหานี้
ให้เกิดกับคนรุ่นใหม่น้อยที่สุด
จนหายไปในที่สุดค่ะ
เพราะคนจะได้เอาเวลา เงิน พลังงาน
ที่จะต้องมาเสียกับเรื่องสิว
เอาไปใช้ในเรื่องที่สร้างสรรค์คุณค่า
ให้ชีวิตตัวเองและสังคมได้มากขึ้น

และปิดการเสียโอกาสในชีวิต
ไม่ได้ทำตามฝันเพราะ "สิว"
ให้หมดไปค่ะ

เราทุกคนมีสิทธิจะฝัน
และได้ทำงานในฝัน มีชีวิตแบบที่ฝัน
โดยที่สิวจะต้องไม่มาเป็นปัญหา
เป็นความทุกข์กวนใจอีกต่อไป

ให้ทุกคนเป็นดอกไม้ที่งดงามที่สุด
ในแบบฉบับของตัวเอง
สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมได้มากที่สุด
ในแบบฉบับของตัวเอง
Be Your Best Version!

ตั้งเป้าหมายในด้านงานเกี่ยวกับสิวไว้แบบนี้
ยังมีอีกมากมายที่อยากทำ

เรื่องอื่น ๆ ก็ขอแค่มีชีวิตที่มีความสุข
ในแบบฉบับที่บีมฝันเอาไว้
คือ เรียบง่าย เป็นประโยชน์ ร่มเย็น
จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตค่ะ


Comments