i-Live Class เรียนออนไลน์แบบเจาะลึกกับ #บีมสิวซีเคร็ต : รักษาสิวเรื้อรังแนวองค์รวมสไตล์บีม


i-Live Class #บีมสิวซีเคร็ต 
รักษาสิวเรื้อรังแนวองค์รวมสไตล์บีม

เป็นการเรียนผ่าน Facebook Group ที่ตั้งเป็นกลุ่มลับเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้ามาเรียนเท่านั้น บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเห็นสมาชิกและกิจกรรมภายในกลุ่มได้เลย และไม่อนุญาตให้นำกิจกรรมภายในกลุ่มถ่ายทอดออกข้างนอก 

ความคุ้มค่าที่สุดของคลาส คือ เป็นกระบวนความรู้ที่บีมใช้ในการบำบัดคนเป็นสิวมากว่า ปีที่ที่นำมาเรียบเรียงและจัดระเบียบองค์ความรู้ให้เป็นครั้งแรก ซึ่งบีมค้นพบว่าทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง มีวินัยสม่ำเสมอ จะเข้าใจและแก้ปัญหาสิวเรื้อรังด้วยตัวเองได้แน่นอนจากสูตร 3.5 เดือนนี้ และใช้ในการดูแลสุขภาพและย้อนวัยได้อีกตลอดชีวิต!

วัตถุประสงค์ของคลาส

 • ให้มีวิธีคิด พูด ทำ ในการรักษาสิวเรื้อรังอย่างถูกต้อง เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น
 • ให้สามารถแก้ปัญหาสิวเรื้อรังอย่างเป็นระบบตามที่จัดเอาไว้ให้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก (มีการติดตามผลและโค้ชตรงจากบีม)
 • ให้มีเพื่อน มีกำลังใจ มีสังคมใหม่ ที่จะเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริง และถ่ายทอดได้ถูกต้องสู่คนรุ่นต่อไป!
 • รวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักษาสิวอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ยา เพื่อช่วยกันเป็นพลังในการกระจายองค์ความรู้ด้านนี้สู่สังคมต่อไป
 • เพื่อให้เป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมทางด้านการใช้ธรรมชาติบำบัดรักษาสิวในขั้นสูงต่อไป (เป็นประตูบานแรกที่ถูกต้อง)


ประโยชน์ของการเรียน i-Live Class สิวซีเคร็ต

 • เรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ 
 • เรียนสด Live หรือดูย้อนหลัง ก็ได้
 • จัดเรียงบทเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นตามขั้นตอนที่บีมใช้ในการ Consult ในเคสจริงทุกเคสที่ผ่านมา เป็นรูปแบบการ Consult ที่พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลลัพธ์ที่ดี
 • ไม่ใช่แค่ได้เรียน แต่บีมยังติดตามผลและตอบทุกคำถามของทุกคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจจริง
 • วิชาที่ได้รับ นอกจากจะใช้ดูแลตัวเองและคนที่รักได้ดีแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้ในอนาคตอีกหลายอาชีพตามความต้องการและความถนัด ซึ่งในอนาคตศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนี้จะเป็นที่นิยมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เรื่องสิวยังหาผู้รู้เฉพาะทางได้ยาก 


 คลาสนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่อยากรักษาสิวเรื้อรังแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และได้รับการโค้ชจากบีมอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถมีทักษะและความชำนาญในการดูแลตัวเองได้ใน 120 วัน
 • ที่ปรึกษาด้านความงามและสุขภาพที่ต้องการเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เรื่องสิวเรื้อรังและแนวธรรมชาติบำบัดองค์รวมเพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 • นักธุรกิจเครือข่ายที่มีผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลผิว เพื่อสร้างตัวเองให้แตกต่างจากนักธุรกิจทั่วไปและทำให้ช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น มีฐานลูกค้าแบบบอกปากต่อปากมากขึ้น
 • เจ้าของสปา สถานเสริมความงาม ธุรกิจสุขภาพและความงามที่ต้องการนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์การดูแลลูกค้า เพื่อการรักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืนและน่าประทับใจเค้าโครงเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด

หมวดที่ 1 ตอกเสาเข็ม วางรากฐานที่ถูกต้อง

·      วิธีคิดที่ถูกต้องในการรักษาสิวเรื้อรัง
·      รู้จักผิวหนังและส่วนประกอบแบบให้เข้าใจง่าย
·      ความแตกต่างระหว่างผิวหน้า และผิวที่ลำตัว (อกและหลัง)
·      รู้จักร่างกายและระบบในร่างกาย (เฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาสิว) แบบให้เข้าใจง่าย
·      ความแตกต่างระหว่างร่างกายของคนที่เป็นสิวและไม่เป็นสิว
·      การป้องกันรอยและหลุมสิว
·      เข้าใจเรื่อง “ความสมดุล” และปรัชญา Yin-Yang ต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
·      เข้าใจเรื่องพลังชีวิต และ นาฬิกาชีวิต
·      สมดุลผิวหน้า และ สมดุลร่างกาย ที่จะต้องไปให้ถึง
·      ระบบสมดุลของผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชาย และวิธีการดูแลที่แตกต่างกัน
·      อาหารที่จะช่วยในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพและรักษาสิว

หมวดที่ รู้จัก “สิว” อย่างถึงแก่น

·      นิสัยและธรรมชาติของสิว
·      รากของสิวในยุคปัจจุบัน
·      การมองปัญหาสิวอย่างเป็นองค์รวม
·      การนิยามและแบ่งประเภทของสิวตามสไตล์บีม
·      สาเหตุของสิวแต่ละประเภท
·      การวิเคราะห์สิวแพ้ VS สิวขับพิษ 
·      การวิเคราะห์สิวภายนอก VS สิวภายใน
·      สิวสะท้อนระบบภายใน (Reflexology)

หมวดที่ 3 ความรู้สำหรับการรักษาสิวในเดือนที่ 1

·      การปรับสมดุลสุขภาพพื้นฐาน
·      แนะวิธีการเลือกอาหารสำหรับเดือนที่ 1
·      การปรับพื้นฐานผิว / การพักผิว การล้างพิษผิว
·      การล้างลำไส้
·      อาการซ่านพิษที่อาจเกิดจากการล้างลำไส้
·      วิธีจัดการกับการซ่านพิษจากการล้างลำไส้และปรับพื้นฐาน
·      แนวของสิวขับพิษ และ การดูแลสิวและผิวขับพิษ

หมวดที่ ความรู้สำหรับการรักษาสิวในเดือนที่ 2

·      การล้างพิษตับ
·      การดูแลตัวเองก่อน ระหว่าง และหลังล้างพิษตับ
·      อาการซ่านพิษที่อาจเกิดจากการล้างตับ
·      วิธีจัดการกับการซ่านพิษจากการล้างตับ
·      แนะวิธีการเลือกอาหารสำหรับเดือนที่ 2
·      แนะวิธีการเลือก / ปรับผลิตภัณฑ์ในเดือนที่ 2

หมวดที่ ความรู้สำหรับการรักษาสิวในเดือนที่ 3

·      วิธีวิเคราะห์และการรักษาสิวเฉพาะจุดที่เหลือ
·      วิธีแก้ปัญหาสิวเฉพาะจุด (ตามลักษณะของสิวและโซนที่ขึ้น)
·      วิธีการดูแลตัวเองหลังจากสิวหายแล้ว
·      สาเหตุของรอยสิวประเภทต่าง ๆ และการรักษา
·      ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป

หมวดที่ 6 ธรรมะบำบัด จิตบำบัด และ NLP

·      หางานอดิเรกของตัวเอง
·      วิธีการสวดมนต์และนั่งสมาธิที่จะทำให้จิตสงบและผ่อนคลาย
·      การใช้สติจับอารมณ์และปล่อยวาง
·      การฝึกควบคุมตัวเองและมีวินัยในการดูแลตัวเอง
·      การอธิบายกับคนรอบข้างและอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจ
·      การสื่อสารกับตัวเองเพื่อให้การรักษาสิวสำเร็จ
·      ฝึกจินตนาการเพื่อให้หน้าใสสุขภาพดี
·      ธรรมะที่ใช้สำหรับการรักษาสิว

หมวดที่ 7 รู้จักประเภทของผลิตภัณฑ์และอาหาร

·      การแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์สำหรับสิวในท้องตลาด
·      การอ่านฉลากพื้นฐาน และส่วนผสมที่ควรหลีกเลี่ยง
·      ส่วนผสมที่จะช่วยรักษาสิวที่ไม่ทำร้ายผิว
·      แบ่งประเภทของอาหรและการจัดเกรดของคุณภาพของวัตถุดิบทำอาหาร
·      อาหารคลีน VS อาหารไม่คลีน
·      การเลือกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใช้ในชีวิตประจำวัน


เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับหรือเพิ่มเติมตามเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาที่สดใหม่และสอดคล้องกับความเข้าใจมากที่สุด
แต่ไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อหาของทั้งระบบ

คอร์สละ 15,000 บาท

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 1. E-Book “สิวซีเคร็ตฉบับวางรากฐาน” เล่ม มูลค่า 200 บาท
 2. Group Consultation (การปรึกษาแบบกลุ่มและเห็นหน้ากัน เฉพาะในเขต กรุงเทพฯ) 2 ครั้งใน 120 วันหลังวันลงทะเบียน มูลค่า 1,600 บาท (ปกติครั้งละ 800 บาท) 
 3. การโค้ชชิ่งและตอบคำถามจากบีมอย่างใกล้ชิดจนสามารถดูแลตัวเองได้ตลอดระยะเวลา 120 วัน

สอนผ่านทาง Facebook Group ในลักษณะของ Live 
ท่านจะอยู่ในกลุ่มการเรียนการสอน 120 วัน
ซึ่งจะเป็นความรู้สดใหม่ที่สุด
และสามารถดูย้อนหลังได้ตลอด

รับไม่เกิน 100 ท่านสำหรับรุ่นแรก!

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559 (เวลาเที่ยงคืน)

Early Bird ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 พิเศษ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนที่ 
Line: @siwsecretshop
หรือคลิกลิงค์นี้เพื่อ Add >>> http://line.me/ti/p/~@siwsecretshop


Comments